Képességfejlesztő meseház


Képességfejlesztés gyermekek részére 1-17 éves korig.
MENÜ

Diszlexia

 

Az olvasás - tanulás képtelensége, ill. súlyosan nehezített volta. Alapja a betűfelismerés zavara. Ennek következménye a dyslexia összes tünete /betűtévesztés,-kihagyás, -felcserélés, a szókép egybelátásának zavara, lassú olvasási tempó és végül az olvasott szöveg megértésének zavara/.

Oka egyértelműen az idegrendszer kóros működése, genetikus, intrauterin és perinatalis károsodások egyaránt szerepelhetnek. A bal temporalis, parieto - occipitalis és frontalis cortex  részeit, a jobb frontalis és parietalis cortex bizonyos részeit, a corpus callosum területeit és a thalamust érintik.A dyslexiák egy részénél a látás útján szerzett ismeretek zavara áll előtérben.


A dyslexia - veszélyeztetettség jelei az óvodáskorban:
1./  Mozgás területén: -motoros ügyetlenség,
- nagymozgások koordinálatlansága,
- célirányos mozgásban sok a felesleges kapkodás,
- nehézségek az önállósodás területén /pl. öltözködés/
2./ Finommotoros koordináció zavara
3./ Keresztezett pereferenciák
4./ Téri tájékozódás zavarai  /jobb-bal irányok megkülönböztetésének nehézsége/
5./ Megkésett beszédfejlődés: - szűkös szókincs,
- nehezen javítható pöszeség,
- spontán beszéd tőmondatok sorából áll,
- relációs viszonyokat kifejező névutók hiányoznak,
- nem megfelelő ragozás stb.
6./ Akusztikus ingerek torz elemzése
7./ Alak, forma, nagyság, szín differenciálásának fejlődési késése
8./ Kialakulatlan feladattudat: - elégtelen figyelemösszpontosítás,
- feladatokkal szemben nehezebben motiválhatók.

TÜNETEK A BESZÉDBEN:


- szokásosnál később indul a beszéd.
- gyenge a hallási figyelem és analízis.
- gyengébb a szájtéri propriocepcio /nem érzékeli pontosan a beszédszervek mozgását/
-óvodás korban gyakoribb a pöszeség, hangátvetések.
-szókincsproblémák.
-gyenge szövegemlékezet.


TÜNETEK AZ OLVASÁSBAN:


1. betűkihagyások /pl. "friss" helyett "fis"/
2. betű betoldások/ "friss" helyett "firis"/
3. betű megfordítások /"gém" helyett "még"/
4. szóroncsok: /pl. "pelyhes" helyett "pehér"/
5. hibás kombinációk
6. az összeolvasás súlyos nehézsége
7. az olvasás lassú tempója
8. szövegértés gyengesége


TÜNETEK AZ ÍRÁSBAN:


1. rossz vonalvezetés /változik a betű nagysága, dőlése, nyomatéka/
2. nehézségek a  hosszú és rövid mgh és msh jelölésében
3. az azonos írásmozdulattal kezdődő betűk tévesztése
4. egybeírás - különírás nehézségei
5. a helyesírási szabályokat nehezen sajátítják el.
6. sok gyakorlás ellenére is a hibák száma nő!

- A dyslexiás pályafutása:
Célzott beavatkozás, fejlesztés nélkül nagyon kicsi az esélye annak, hogy le lehessen győzni az olvasási -írási nehézségeket! Sőt, a lemaradás még nő is az évek során. /Angliában 10-11 éves dyslexiásokat vizsgáltak meg, majd 5 év múlva újravizsgálták őket. Ekkor úgy olvastak, mint egy 9 éves./
Felső tagozatban nehézség: - írás-olvasás készsége nem szolgálja az információhoz jutást
számukra.
- nehezen alkalmaznak absztrakt kifejezéseket.
- nehezebben tanulnak, könnyen felejtenek.
- idegen nyelvek elsajátítása általában nehezített.
- az olvasás-írás tudása jobban befolyásolja az iskolai
pályafutást, mint az intelligencia.
- nehezíti az életpályát, hogy sokan nem tudnak szakmához
sem jutni ezáltal.

 

Asztali nézet