Képességfejlesztő meseház


Képességfejlesztés gyermekek részére 1-17 éves korig.
MENÜ

Beszédészlelés

 

Mit jelent az, hogy beszédészlelés és miért szükséges a fejlesztése?
A beszédészlelés az a készség, amelyik lehetővé teszi a gyermek számára, hogy beszédhangokat, azok kapcsolódásait, hangsorokat /pl. a,i,ő,p,ké,sa, mósa stb./ felismerjen és képes legyen az elhangzásnak megfelelő sorrendben megismételni. Tehát az é helyett ne í-t, vagy az sz helyett ne c-t halljon, illetve meg tudja különböztetni a gy-t a ty-től, vagy a v-t az f-től, s így tovább. Ennek a készségnek az eredménye, hogy a gyermek megtanulja anyanyelve szavainak hangzását, és egyre több új szó felismerésére lesz képes. A beszédészlelés tehát nem azonos a beszédmegértéssel!


Az életkornak megfelelő szintű beszédészlelés biztosítja a gyermek számára, hogy nehézség nélkül tanuljon meg olvasni, írni, majd idegen nyelvet elsajátítani. Ezért, ha úgy tűnik, hogy a gyermek beszédészlelésében zavar van /vagy szintje elmarad életkorától/, azonnali fejlesztésre van szükség, hogy megelőzhetőek legyenek az olvasás-, írástanulásban, helyesírásban később jelentkező problémák.
A fejlesztés célja, hogy a beszédészlelés szintje megfeleljen az életkori elvárásnak. A mindennapi életben a beszédészlelési nehézségek, nem, vagy csak ritkán vehetők észre: viszont a megfelelő teljesítmény elmaradása számos negatív következménnyel jár.

A nyelvi zavar és a tanulási nehézség összefüggései:
Gyakran tapasztalom, hogy a problémás tanulókat sokszor túl hamar rossz tanulónak könyvelik el, pedig lehet, hogy a dolog hátterében a beszédfejlődést érintő zavarok állnak.


A beszéd két szinten megy végbe:


Alapvető szinten a beszédészlelés a felelős a hangok helyes felismeréséért. Felsőbb szinteken viszont már az információfeldolgozás történik, azaz az elhangzott üzenet megértése, s ez a beszédértés területe. Ha valamelyik szint sérült, akkor az információ feldolgozása részlegesen, tévesen történik meg.

 

FEJLŐDÉSI DISZFÁZIA:


A beszéd valamennyi összetevőjét érinti: sérül a kifejező beszéd, de az értő hallás is.


Mely tünetek jelzik, hogy gyermeke esetleg ilyen problémával küzd?


Egyik jellemzője, hogy feltűnően alacsony a gyermek szó - és mondatalkotása. Sokáig csak "szómondatokat", szótöredékeket használ. Nagyon nehezen sajátítja el a nyelvtani szabályokat, s nem tud helyesen ragozni.
Ezen nyelvi zavarok gyakran társulnak egyéb funkciózavarokkal: látási észlelés, lényegkiemelő-képesség, szem-kéz koordináció, téri tájékozódás, sorrendészlelés /szerialitás/, mozgáskoordináció zavara. A fejlődés üteme ilyenkor lassúbb az elvártnál, ezért nehéz áttérniük a szemléletes gondolkodásról az elvont gondolkodásra. Sokáig tárgyi segítséget igényelnek.

Mi okozza a nyelvi zavart?


Agykutatások kimutatták,hogy fenti tünetek kialakulását  egy lassúbb idegrendszeri érés, a központi idegrendszer nem megfelelő szerveződése okozza. Terhesség alatt, a születés közben v. közvetlenül a születés utáni trauma /pl. oxigénhiányos állapot, elhúzódó "kékfény" kezelés/ idézheti elő. Nem hagyható figyelmen kívül a környezeti tényezők szerepe, ill. a genetika sem.
A nyelvi zavar "gyógyulás" nagymértékben függ a terápia megkezdésének időpontjától. Fontos szerepe lehet a korai fejlesztésnek, hogy minél előbb, már 3 éves korban szakszerű, rendszeres, komplex  terápiában részesüljön az ilyen gyermek. Természetesen a beszéd fejlesztésén túl a többi funkciózavart is orvosolni kell, ezért a legmegfelelőbb a komplex terápia !!

 

Asztali nézet